HAYVAN HAKLARI MEVZUATI Ve UYGULAMA SÖYLESILERİ

Mayls ayinun her persembe aksami, istanbul Barosu Hayan Haklari Merkezi üyesi. Av. Umut YILDIZ ile yapacagimz sdyleslere sizleri de bekleriz.

9 Mayis 2024 saat 21.00-21.40
5199 saylt Hayvanlani Koruma Kanununun Tarihsel Süreci, Tanumlari ve ikeleri

16 Mays 2024 saat 21.00-21.40
Belediyelerin Görev ve Yiikimlüilukleri

23 Mayis 2024 saat 21.00-21.40
5199 sayln Hayvanlani Koruma Kanunu madde 6 ve Uygulama

30 Mays 2024 saat 21.00-21.40 arasi
Yerel Hayvan Koruma Gorevlisi

Söylesiler uzaktan, cevrimici ve zoom programi üzerinden
yapilacaktir. Liüifen cihazlarniza zoom programini
indiriniz.

0530 114 23 32
yasamolegitim@gmail.com

@yasamol_dernegi

#kısırlaştıraşılatyerindeyaşat
#yaşamol