Kullanıcı Koşulları

 

 1. Kirikkuyruk.com üyelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak dolduran herkes üyelik hakkı kazanır. Kirikkuyruk.com istediği kişi veya kurumların üye olmalarını engelleyebilir.

 2. Üyenin, kendisine ait geçerli ve aktif bir mail adresi bildirmesi zorunludur. Üye, verdiği bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluğu kabul eder.

 3. Kirikkuyruk.com üyenin, üyelik başvurusuna yazdığı her bilgiyi doğru olarak kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir teknik ve/veya kanuni arızadan sorumlu değildir.

 4. Siteye ilan veren üyeler, ilanlarda yer alan iletişim bilgilerinin tüm sorumluluğunu üstlenirler. Kişi, iletişim bilgileri sitede yer aldığı için doğrudan veya dolaylı olarak zarara uğradığını ileri süremez. İlan veren kişi, iletişim bilgilerinin sitede veya internette yer almasını istemiyorsa, Kırıkkuyruk.com sitesinde ilan vermemelidir.

 5. Üyenin yaşadığı şehir, mahalle, sokak dışında birebir gerçek adreslerini ilanlarda paylaşmamaları önemle rica olunur. Konu ile ilgili doğabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Kirikkuyruk.com sorumlu tutulamaz.

 6. Üye, yasaların yasak saydığı içerikleri yayınlayamaz. Bu türden içerik yayınladığı taktirde, yasal yükümlülükleri peşinen kabul etmiş sayılır.

 7. Üye, kendisine ait olmayan dökümanı üyelik sayfasına eklemesi veya sahte ilan verdiği anlaşıldığı takdirde üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan Kirikkuyruk.com tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder.

 8. Üye, Kirikkuyruk.com’un sunduğu hizmetlerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden korunması gibi hususlardan sorumludur. Üyenin bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyenin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden Kirikkuyruk.com’un doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 9. İlanlarda, bir başka kişi, kurum veya kuruluşa zarar verecek veya küçük düşürecek içerik yer alamaz.

 10. Site aracılığı ile Hayvan Sahiplendiren ve Hayvan Sahiplenen kişiler, Hayvan Hakları Evrensel Bilgirgesine ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa uymak zorunda olup yasalara uygun olmayan davranışlarından kendileri sorumludurlar. Üyelerin yasalara aykırı davranışlarından Kırıkkuyruk.com sorumlu tutulamaz.

 11. Kirikkuyruk.com üyelerinin bilgileri gizli tutulur. Ancak resmi makamlardan herhangi bir talep gelmesi veya sitenin çalışmasına engel teşkil edecek durumlarda Kirikkuyruk.com, üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. Bu sebeple Üye, Kirikkuyruk.com’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.

 12. Kirikkuyruk.com’un verdiği hizmetlerden faydalananlar ve Kirikkuyruk.com’u kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla Kirikkuyruk.com üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üye, site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olduğunu kabul eder. Her Üye Kirikkuyruk.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Kirikkuyruk.com içerisinde bulunan resimleri, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imge ve simgeleri, videoları, dosyaları, veritabanları, Kirikkuyruk.com ve bütün Kirikkuyruk.com alt alan adlarını ve içeriklerini, kategori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla Kirikkuyruk.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder.

 13. Kirikkuyruk.com içerisinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Aksi takdirde doğabilecek kanuni itilaflarda Kirikkuyruk.com, bu uyarıyı yaptığından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durum, aksi sayfada belirtilmiş ve/veya söz konusu materyal bir gerçek kişi adına yayınlanmışsa geçersiz sayılır.

 14. Kullanıcılar, Kirikkuyruk.com’un marka ve logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

 15. İlanlarda telif hakkı yasalarına aykırı içerik yer alamaz.

 1. Kirikkuyruk.com, üyelere aldıkları hizmetler ve üyeliklerinin ne kadar süreceği hakkında hiçbir garanti vermez, istediği anda tek taraflı olarak sonlandırabilir.

 2. Kirikkuyruk.com, kendi sitesinin üzerinden yapılan ve zarar vereceğine inandığı her türlü haberleşmeyi, üye sayfası yayımını ve bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını saklı tutar.

 3. Kirikkuyruk.com üyeleri, diledikleri an tek taraflı olarak üyeliklerini iptal etmek isteyebilirler. Ancak iptal işlemi, söz konusu kullanıcıların üyelikleri sırasında gerçekleştirdikleri icraatların sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmez.

 4. Kirikkuyruk.com ile üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Kirikkuyruk.com’un elektronik yayınları ve tutulan kayıtlar delil olarak kabul edilir.

 5. Kullanıcıların, herhangi bir yöntem kullanarak, Kirikkuyruk.com’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması durumlarında Üyeler Kirikkuyruk.com’un uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 6. Kirikkuyruk.com, sadece üyelerin birbirleri ile haberleşebilmesi için elektronik ortamı sağlar. Üyelerin Kirikkuyruk.com alt yapısını kullanarak ekledikleri ilanların her türlü fikrî, maddî, manevî sorumluluk ve mesuliyetleri kendilerine aittir. Bundan doğabilecek hiçbir tazminat ve yükümlülüğü Kirikkuyruk.com kabul etmemektedir.

 7. Kullanıcının verdiği ilan için başka bir kullanıcının yapacağı yorum, eleştiri, puanlama vb. davranışlarda Kirikkuyruk.com sorumlu tutulamaz.
 8. Site üzerinden evcil hayvan, ürün vb. herhangi bir değerin satışı yasaktır.
 9. İlanlar dışında paylaşılan tüm içerikler (video, poster, eğitici bilgiler vb) bilgi amaçlıdır. Kirikkuyruk.com doğabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
 10. Kirikkuyruk.com, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Her üye bu maddeleri okumuş kabul edilir ve sonradan hiçbir itiraza mahal verilmez.

 11. Yukarıdaki şartlara uymama halinde doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Bu gibi durumlarda üyeler mahkemenin vereceği yaptırımlardan da birinci derecede sorumlu tutulacaklardır.